Obsah č. 1/2002

Jozef Čarnogurský
  Ako sa žije pakobylkám v sieti, str. 2
  Predstavia sa nám niektoré webovské stránky venované pakobylkám.
 
Ilja Okáli
  Zabudnutí entomológovia (Vojtech Drexler a Jozef Stanek), str. 3
  Medzi entomológmi, ktorí pôsobili aktívne na Slovensku práve v 30. a 40. rokoch minulého storočia nachádzame aj dve mená: Vojtech Drexler a Jozef Stanek
 
Václav Kautman, Ivona Kautmanová
  Žezlovky - hmyzožravé huby, str. 4
  Príspevok nám priblíži obdivuhodný a málo známy svet entomofágnych húb, uvidíme aj unikátne fotografie Žezloviek, vyrastajúcich z hmyzích telíčok
 
Dušan Žitňan, Ondrej Šauša, Karol Kříž
  Migrácie hmyzu, str. 8
  Mnohé živočíchy počas svojho života vykonávajú hromadné presuny na veľké vzdialenosti, aby sa po čase opäť vrátili na pôvodné miesta. Tento jav, známy pod menom migrácia, je častý aj pri viacerých skupinách hmyzu. Mnohé otázky spojené s migráciou sú stále nevyjasnené a v odborných kruhoch sa o nich stále diskutuje. Týka sa to najmä pôvodu tohto javu, jeho vývoja pre konkrétny živočíšny druh, jeho súvisu so zmenami geografických podmienok v minulosti a podobne. Ľudia v minulosti si všímali nápadné migrácie a mnohé z nich aj zaznamenali. Napríklad biblické texty sa zmieňujú o prílete koníkov do Egypta, známom ako ôsma rana egyptská. V roku 1508 bol vo Francúzsku v okolí Calais popísaný ťah mlynárikov. Takéto veľké ťahy boli veľakrát zaznamenané ako zvláštny jav v miestnych kronikách, lebo presun veľkého počtu imág jedného druhu zvyčajne neušiel pozornosti obyvateľov. Dozvieme sa aj zaujímavosti zo života známych migračných druhov koníka sťahovavého (Locusta migratoria), danausa sťahovavého (Danaus plexippus) a nájdeme vyobrazenie našich najznámejších sťahovavých motýľov.
 
Jozef Májsky
  Dva príklady mimetizmu a kryptického sfarbenia kobyliek z Malajzie str. 11
  Dozvieme sa niečo o tvarovom a farebnom napodobňovaní okolia u hmyzu
 
Valerián Franc
  O potrebe druhovej ochrany niektorých krasoňov a iného hmyzu str. 13
  V poslednom čase sa v odbornej tlači objavujú polemiky o potrebe a opodstatnenosti druhovej ochrany hmyzu a iných, údajne menej známych živočíchov. Názory sa pohybujú medzi dvoma extrémami - na jednej strane je to striktná ochrana všetkých druhov, na druhej strane úplné zrušenie individuálnej druhovej ochrany
 
Eduard Jendek
  Amatérska entomológia verzus druhová ochrana str. 14
  Aj zberatelia, pre ktorých je zbieranie len vlastnenie napichaných exemplárov v škatuliach, vytvárajú budúce zbierkové fondy múzeí. Dokonca si myslím, že zbierky múzeí sú v prevažnej väčšine tvorené súkromnými zbierkami. Navyše každý z profíkov vyrastal ako amatér "filatelista". Kde by sme boli, keby nebolo takzvaných zberateľov? Doteraz by sme netušili o výskyte mnohých druhov na našom území (ani nepomyslieť na subtrópy a trópy), nevraviac o ich bionómii. Ani v minulosti, ani v súčasnosti a ani v budúcnosti nebude dostatok financií na to, aby profesionáli zvládli obrovskú rozmanitosť hmyzu po stránke taxonomickej, ekologickej a faunistickej. Hlavne faunistika je nikdy sa nekončiaca mravčia práca, tá pravá parketa pre amatérov, ktorí sa entomológii venujú s láskou a vo voľnom čase.
 
Ondrej Šauša
  XX. Martinský výmenný a konzultačný deň hmyzu str. 16
  Postrehy z jubilejného martinského dňa, preteky švábov a iné
 
Pavel Deván
  Formalizmus a fetišizmus v druhovej ochrane hmyzu str. 17
  So záujmom a potešením som si prečítal článok Eduarda Jendeka v druhom čísle časopisu Hmyz. Náš súčasný zákon o ochrane prírody je silne poznačený tým, že v štátnej ochrane prírody sa vyskytuje minimum entomológov, zato veľa ornitológov a právnikov. Tí prví vidia ochranu prírody podľa problematiky ochrany orlov a podobne, kde ide skutočne o každý kus, a teda je potrebné zamedziť odstrelu, odchytu, evidovať aj preparované kusy a podobne.
 
Ilja Okáli
  Andrej Reiprich (31. 7. 1912 - 23. 2. 2002)
  Našu entomologickú obec prekvapila smutná správa, že 23. 2. 2002 zomrel v Spišskej Novej Vsi nestor slovenských lepidopterológov a čestný člen Slovenskej entomologickej spoločnosti, prof. Andrej Reiprich.
 
Eduard Jendek
  Nový spôsob preparácie drobného hmyzu na nalepovacie štítky str. 19
  Výhody nalepovania drobného hmyzu na štítky tvaru L
 
Vít Kabourek
  Brouci na známkách 1. str. 20
  Prvá poštová známka s chrobákom a iné zaujímavosti nielen pre filatelistov
 
Jana Ľubová
  Pakobylka Lamponius guerini a pakobylka indická str. 22
  O chove týchto pakobyliek v insektáriách.