Obsah č. 1/2003

Karol Kříž
  Bulharský cár Ferdinand Maximilian Karl Leopold Maria Coburg (1861-1948), str. 2
  Máloktorému z našich čitateľov je známa skutočnosť, že bulharský cár Ferdinand Maximilián Karl Leopold Maria Coburg sa zaoberal aj štúdiom prírodných vied, cestovaním, ako i zberom a výskumom motýľov, vtákov a rastlín...
 
Ondrej Šauša
  Tekovské múzeum v Leviciach, str. 6
  Koncom 19. storočia dochádza v regióne Tekova k snahe o sústredenie pamiatok regiónu a vytvorenie múzea. V Zlatých Moravciach založili v roku 1892 Komisiu pre pravek a históriu Tekovskej župy, v roku 1896 tu otvorili stoličné múzeum a konečne v roku 1927 vzniklo múzeum aj v Leviciach…
 
Martin Mařík
  Kréta - pokladnice endemitních motýlů a brouků, str. 7
  Nejjižnější výspa Evropy, středomořský ostrov Kréta, je domovem mnoha druhů hmyzu, které nenajdeme nikde jinde. Platí to v plné míře také o těch nejnápadnějších příslušnících hmyzí říše, denních motýlech nebo broucích z čeledí krascovitých, tesaříkovitých či zlatohlávkovitých.
 
Svatopluk Bílý
  Když rozkvete malee, str. 10
  Austrálie je domovem téměř tisícovky druhů blahovičníků (rod Eucalyptus). Z toho přibližně 150 druhů patří do skupiny, které se v Austrálii říká malee a která je rozšířená po celé Austrálii. V době květu malee už létá velmi málo hmyzu a opylení by nebylo jednoduché, nebýt několika málo skupin hmyzu, které se specializovaly právě na květy této skupiny blahovičníků. Je to několik druhů zlatohlávků (Cetonidae) a především pak celý velký rod Temognatha z čeledi krascovitých (Buprestidae).
 
Peter Vršanský
  Prvá modlivka str. 14
  Počas viac ako 300 miliónov rokov starej histórie hmyzu došlo k vytvoreniu dravých foriem života len niekoľkokrát. Na dravý spôsob života sú špecializované druhy radov vážok, cvrčkovcov, modliviek a iných. Dozvieme sa, že pred 150 miliónmi rokov sa objavuje na svete prvá známa modlivka, Juramantis initialis(našla sa v mongolskom nálezisku Ťar-teg), uvidíme najstaršiu modlivku jantáru, 92 miliónov rokov starú Jantarimatis zherikhini...
 
Ladislav Roller
  Poznáme pahúsenice? str. 16
  Počas vegetačnej sezóny nachádzame na zelených častiach rastlín rôzne fytofágne larvy hmyzu. Mnohé z týchto lariev majú tvar húsenice a preto ich odborne nazývame aj eruciformné“larvy (eruca = húsenica). Nie všetky eruciformné larvy patria k zástupcom radu motýľov (Lepidoptera). Mnohé z týchto, na prvý pohľad húseníc, v skutočnosti prislúcha k hrubopásym blanokrídlovcom (Hymenoptera, Symphyta) z nadčeľade piliarok (Tenthredinoidea)...
 
Vít Kabourek
  Brouci na známkách. 4 str. 18
  Velcí střevlíci jsou ozdobou přírody, není divu, že je jich na známkách tolik. Rody Aplothorax, Calosoma, Callisthenes a Carabus patří do tribu Carabini podčeledi Carabinae. Jejich zástupce najdeme na známkách mnoha zemí celého světa, nejčastěji však na známkách evropských.
 
Stanislav Kalúz, Jozef Májsky
  Hmyzia taxislužba - príklad forézie str. 22
  Foréziou označujeme špecifický vzťah medzi živočíchmi, pri ktorom jeden druh vyhľadáva iný druh, aby ho využil na transport. Väčšina učebníc ekológie udáva ako najčastejší príklad aktívnej forézie pri hmyze larvy májkovitých chrobákov (čeľaď Meloidae)...
 
 
  Contents str. 24