Obsah č. 2/2001

Jozef Čarnogurský
  Štyri užitočné adresy str. 34
  Prehľad niektorých užitočných internetových stránok o hmyze
 
Ilja Okáli
  Kto bol...? František Hajný str. 35
  Pred sto rokmi sa narodil František Hajný. Meno tohto entomológa hovorí niečo už len starším entomológom. Pre mladšiu generáciu je úplne neznámy.
 
Karol Kříž
  Jasoň červenooký - vzácny treťohorný relikt I str. 36
  Článok nám priblíži spôsob života tohto nádherného motýľa
 
Eduard Jendek
  Formalizmus a fetišizmus v druhovej ochrane hmyzu str. 39
  V entomologickej verejnosti sa v súčasnosti odohráva diskusia o budúcnosti entomológie na Slovensku, vyplývajúca zo súčasného stavu legislatívy v ochrane prírody, ktorá sa priamo dotýka existencie hlavne amatérskej entomológie v zmysle legalizácie zberu, zbierok, ale aj napríklad výchovy mladej generácie
 
Roman Tibenský
  Potulky lesnými cestami str. 42
  Potulky s fotoaparátom za našimi dúhovcami, bielopásovcami...
 
Stanislav Kalúz
  Parazitické roztoče (Acarina) na hmyze str. 43
  Príspevok nás stručne oboznámi s endo- a ektoparazitickými roztočmi na hmyze
 
Hana Šefrová
  Předivky - priadzovce rodu Yponomeuta str. 46
  Prehľad naších druhov s uvedením hostitelských rastlín a dôležitých rozlišovacích znakov
 
Michal Mačička
  Prírodné podmienky včelárstva na Slovensku str. 48
  Jeden z ďalších zaujímavých článkov o včelách a včelársve na Slovensku
 
Karol Kříž
  Rady pre cestovatežov. Žltá zimnica str. 49
  Žltá zimnica je ťažké akútne ochorenie vírusového pôvodu, ktoré je prenášané komármi
 
Anton Krištín
  Invázie koníkov do ľudských obydlí str. 50
  Podrobnosti o udalosti v Jastrabej pri Kremnici z leta tohto roku
 
Ladislav Roller, Ľubomír Vidlička
  Malaiseho pasca a jej použitie pri entomologickom výskume str. 51
  Malaiseho pasca sa v posledných rokoch stala jedným z hlavných pomocníkov pri entomofaunistickom prieskume na Slovensku
 
Ján Ciran
  Chov tropických modliviek I 3. strana obálky
  Podrobnosti o chove modlivky Creobroter pictipennis
 
Štefan Čambal
  Chov švába Panchlora nivea 3. strana obálky
  Ako chovať tento nádherný druh švába v našich teráriách