Obsah č. 2/2002

Vadim Čikolovec
  Raj jasoňa Parnassius charltonius, str. 26
  Krátke postrehy z cesty po severozápadnej Indii (Džammú a Kašmír) v roku 1998.
 
Václav Kautman, Ivona Kautmanová
  Cordyceps entomorrhiza (Dickson) - nový druh žezlovky na Slovensku, str. 28
  V článku sa nám predstaví nový druh entomofágnej huby pre Slovensko.
 
Ilja Okáli
  Ľudovít Karol Doležal, str. 30
  Rodák z Nového Mesta nad Váhom, pôsobil v holandských službách prevažne v Indonézii, kde významne prispel k výskumu flóry a fauny.
 
Eva Hrudová
  Jak se chrání živočichové před svými nepřáteli?, str. 32
  Základné poznatky o mimikry, kryptickom sfarbení a rôznych iných spôsoboch ochrany hmyzu pred svojimi nepriateľmi
 
Miloš Trýzna, Václav Vysoký
  Mravenec Paraponera clavata (F.) str. 35
  Pútavé čítanie o stretnutí s týmto nebezpečným mravcom vo Francúzskej Guyane.
 
Oto Majzlan
  Univ. prof. RNDr. Ladislav Korbel deväťdesiatročný str. 37
  O živote a práci nestora slovenskej entomológie, univ. prof. RNDr. Ladislava Korbela
 
Vít Kabourek
  Brouci na známkách 2. str. 38
  Zoznámime sa s poštovými známkami 50. a 60. rokov
 
 
  1. martinské preteky švábov str. 40
  Zaujímavé momentky z neobyčajného spoločenského podujatia.

Prílohy:
  Atlas nášho hmyzu: Lepidoptera: Papilionidae
  Atlas hmyzu sveta: Coleoptera: Synteliidae
  Martin Česánek: Tuva - krajina v srdci Ázie
V strednej časti časopisu nájdeme na 8 stranách rozkladaciu panorámu pohorí Tuvy, pre nás málo známej republiky, ktorá je súčasťou Ruskej federácie. No nielen to. Dozvieme sa zaujímavosti z prírody aj zo života obyvateľov Tuvy.