Obsah č. 3/2001

Jozef Čarnogurský
  Jasoň červenooký v sieti str. 54
  V ostatných číslach nášho magazínu sa objavili články o klenote medzi motýľmi - jasoňovi červenookom (Parnassius apollo). O výskyte na Slovensku, jeho vývine alebo živných rastlinách sa tu už písalo, ale ako to vyzerá s jeho výskytom v internetovom prostredí? Cez počítače sa s jasoňom stretneme na približne 1800 stránkach, ktoré sú veľmi rôznorodé.
 
Ilja Okáli
  Kto bol...? Ing. Vasilij Petrovský str. 55
  Vasilij Petrovský (správnejšie by bolo písať Petrovskij) patrí k tým entomológom, ktorí sa zaslúžili o výskum fauny motýľov počas I. ČSR a Slovenskej republiky, ale o ktorých prakticky nič nevieme a poznáme ich len podľa výsledkov ich práce.
 
Roman Tibenský
  Očkáň mätonohový (Lopinga achine) str. 56
  Očkáň mätonohový (Lopinga achine), očkáňovité (Satyridae), je eurosibírsky druh listnatých lesov, lokálne rozšírený v rozptýlených populáciách od severného Francúzska a južnej Škandinávie cez strednú Európu, Rusko, severnú a Strednú Áziu k Amuru, Ussuri až do Japonska.
 
Valerián Franc
  O záhadných spoluobyvateľoch mravenísk str. 58
  Mravce patria k najznámejším a najrozšírenejším živým tvorom. Aj mestský človek so slabým prehľadom v entomológii vie obyčajne tento hmyz správne zaradiť, i keď presná identifikácia druhu často nie je jednoduchá a vyžaduje odborníka. Málokto však tuší, že v mraveniskách žije okrem mravcov početné a pestré spoločenstvo iných živočíchov - myrmekofilov.
 
Stanislav Kalúz
  Foretické roztoče (Acarina) na chrobákoch str. 61
  Forézia roztočov na hmyze je známa už oddávna. Prakticky odvtedy, čo sa niekto začal serióznejšie zaujímať o hmyz. Patrí k najrozšírenejším spôsobom transportu jedincov v živočíšnej ríši.
 
Ilja Okáli
  Na čo nám slúžia zbierky str. 64
  Zatiaľ čo otázkam zberu a preparácie hmyzu je venovaná sústavná pozornosť a záujemca o túto problematiku môže nájsť dostatok návodov, otázkam významu zbierania a tvorby zbierok sa venuje minimálna pozornosť.
 
Soňa Šaušová
  Včelie produkty 3. Liečebné účinky medu str. 66
  Včelí med je človekom používaný oddávna nielen ako výživný prostriedok, ale je aj výborným podporným prostriedkom pri liečbe najrôznejších zdravotných problémov.
 
Michal Mačička
  Teplo v živote včely a včelstva str. 67
  Včela ako jedinec je typickým nestálotepelným živočíchom, ale včely ako celok - včelstvo - možno zaradiť medzi heterotermné živočíchy. Pravda, včelstvo nepripustí, aby nastal latentný stav v dôsledku veľmi nízkych alebo veľmi vysokých teplôt, ktoré jednotlivé včely neznášajú. Včelstvo si teplotu prostredia reguluje podľa životných potrieb. Vysokú teplotu znižujú včely vetraním a odparovaním vody. Proti nadmernej strate tepla pri nízkej vonkajšej teplote sa bránia zomknutím do chumáča.
 
Oto Majzlan
  Stromové lapače fotoeklektory str. 69
  Okrem stále používaných a známych metodík zberu hmyzu existujú aj. netradičné metodiky, založené na zložitejšom technickom vybavení, čo nie vždy imponuje zberateľom. Rozhodne však ide o metodiky, ktoré dávajú zaujímavé informácie a údaje o dynamike, aktivite, správaní sa hmyzu v prirodzených ekosystémoch.
 
Štefan Varkonda
  Prípravky na báze agregačných feromónov str. 70
  Informácie o feromónových prípravkoch ECOLURE
 
Dušan Žitňan
  Brušné tance a zvliekanie hmyzu str. 71
  Brušné tance ľudí sú predovšetkým pre potešenie a zábavu, ale pre larvy hmyzu sú takéto "tance" otázkou života alebo smrti. Hmyz nemá kosti a povrch jeho tela je miesto pružnej kože pokrytý pevnou vonkajšou kostrou (kutikulou), ktorá ho chráni pred vplyvmi vonkajšieho prostredia. Túto kutikulu treba pravidelne zvliekať, aby larvy mohli rásť a dospieť. Takže počas celého larválneho vývoja sa strieda obdobie príjmu potravy a rastu s obdobím, počas ktorého sa vytvorí nová kutikula a zvlečie sa stará.
 
Ondrej Šauša
  Základné metódy preparácie hmyzu II str. 74
  Okrem iného sa dozvieme o zvláštnostiach pri preparácii májok.
 
Ján Ciran
  Chov tropických modliviek II str. 75
  Hymenopus coronatus (Olivier, 1792) sa radí svojou veľkosťou 6 - 7 cm (samec iba 3 cm) medzi stredne veľké farebné modlivky. Pre svoje sfarbenie sa volá aj "orchideová".