Obsah č. 3/2002

Karol Kříž
  Eugen Pažický..., str. 42
  Osudy rajeckého rodáka a entomológa - lepidopterológa
 
Václav Kautman
  Žezlovka Cordyceps tuberculata (Lebert) - ďalší nový druh entomofágnej huby pre Slovensko, str. 43
  Nové nálezy entomofágnej huby Cordyceps tuberculata na Slovensku. Táto dobre odlíšiteľná žezlovka je typická tým, že na tele hmyzu vytvára mycéliom biely povlak, ktorý skoro úplne prekrýva napadnutý hmyz a prichytáva ho k podkladu. Nočné motýle, na ktorých najčastejšie parazituje, bývajú prichytené zriedkavo o pôdu, častejšie o listy, stonky, konáre, drevá alebo iné predmety.
 
Soňa Šaušová
  Škorica ako repelent, str. 44
  Mnohé prírodné látky majú na hmyz odpudzujúce (repelentné) účinky. Viaceré z nich v pretechnizovanej dobe vplyvom komerčných chemických prípravkov upadajú do zabudnutia. Medzi ne patrí aj mletá škorica.
 
Peter J. Fedor, Milan Štrba
  K zaujímavému typu výstražného správania hmyzu, str. 45
  Na expedícii v Malajzii sa pozoroval u jedného druhu kobylky nafukovací útvar za hlavou, ktorý slúži na zastrašenie protivníka. Spod pronotálneho štítu sa pri podráždení nafukoval žlto-pomarančový blanitý vak, ktorého veľkosť rástla s mierou podráždenia. Pri prekročení istej hladiny pružnosti táto štruktúra praskla a uvoľnila sa z nej látka bez viditeľnej reakcie na koži človeka.
 
Milan Zúbrik
  Ladak - púšť v oblakoch str. 46
  Spomienky z výpravy za hmyzom z Indického štátu Džammú a Kašmír z roku 2000
 
Michal Mačička
  Činnosť nektárií v rastlinách a tvorba medu str. 50
  Dozvieme sa ako sa tvorí med spoločenstvom včiel. zo zozbieraných sladkých štiav z kvetov rastlín (nektáru) a čo sú to nektáriá.
 
Vladimír Janský
  Entomologické dni 2002 (Levice - Hronská pahorkatina) str. 51
  Postrehy z ED s množstvom fotografií z terénnych prác v Hronskej pahorkatine.
 
Juraj Holčík
  Ilja, budeš mi chýbať. Spomienka na priateľa, kamaráta a kolegu, prírodovedca RNDr.Ilju Okáliho, CSc. str. 53
  Spomienka na významného slovenského entomológa a múzejníka Ilju Okáliho s množstvom málo známych fotografií.
 
Oto Majzlan
  Pôdne lapače - fotoeklektory str. 56
  Oboznámenie čitateľov s metódou štúdia pôdnej entomofauny pomocou pôdneho fotoeklektora.
 
Ondrej Šauša
  Vijačka papriková/zavíječ paprikový - Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813) str. 59
  Významný potravinový škodca, jeho spôsob života, ako sa pred nim chrániť v domácnostiach
 
Vít Kabourek
  Brouci na známkách str. 60
  Táto časť je už špecializovaná na konkrétnu skupinu chrobákov, na svižníky. Okrem obrázkov svižníkov na poštových známkach, nájdeme ich aj na dvoch príležitostných pečiatkach a niektoré z uvedených druhov sú vyobrazené vypreparované, aby čitateľ videl, ako vyzerajú v skutočnosti.
 
Stanislav Kalúz, Ondrej Šauša
  Chov afrických zlatočov Eudicella euthalia Bates, 1881 str. 63
  O vcelku jednoduchom chove zlatočov s vyobrazením interiéru insektária a jedincov oboch pohlaví. Je uvedený vhodný substrát pre larvy, potrava pre larvy i dospelé jedince.
 
Prílohy:
  Atlas nášho hmyzu: Lepidoptera, Pieridae, I. časť, rody Leptidea, Pieris a Aporia.