Obsah č. 4/2002

Karol Kříž
  István Nécsey (Štefan Néčei) , str. 66
  István Nécsey (1870-1902) patrí k málo známym ilustrátorom hmyzu a entomológom. Jeho výtvarné práce, najmä kresby motýľov, prekvapia jemným prepracovaním detailov. Podľa jeho výskumov zistil z územia okolo Vrábľov v tých časoch 421 druhov motýľov. Pripravoval sa na zostavenie veľkého farebného atlasu uhorských motý?ov, ktorý však nedokončil. Jeho kresby sa nachádzajú v Tekovskom múzeu v Leviciach.
 
Milan Štrba
  Gynandromorf Anthaxia hungarica (SCOPOLI, 1772) zo Slovenska, str. 69
  V krátkom príspevku je ukázaná zaujímavá prírodná anomália - gynandromorf krasoňa Anthaxia hungarica, pochádzajúci z okolia Štúrova (južné Slovensko). Tento jedinec vykazuje sfarbenie samca aj samice, ktoré su pre obe pohlavia rôzne.
 
Jiří Zahradník
  Vějířník nádherný (Metoecus paradoxus (L.), str. 70
  Metoecus paradoxus patrí medzi zriedkavé chrobáky našich krajov. V článku sú uvedené podrobnosti spôsobu života a fotografie jedincov oboch pohlaví.
 
Ján Kulfan
  Aké sú lovecké možnosti modliviek?, str. 71
  Autor fotograficky zachytil ulovenie veľkého lišaja modlivkou.
 
Václav Leiblinger
  Výskyt a rozlíšenie podobných druhov Artogeia napi a Artogeia bryoniae str. 72
  V príspevku sú ukázané rozdiely medzi ťažko rozlíšiteľnými druhmi mlynárikov Artogeia napi a Artogeia bryoniae z územia Slovenska pre jarnú i letnú generáciu. Sú tu vyobrazené na porovnanie aj jedince z niektorých ďalších lokalít mimo územia Slovenska.
 
  2. martinské preteky švábov str. 75
  Viac obrázkov z populárnych pretekov švábov v Martine nájdete na našej webovej stránke www.hmyzmagazin.sk.
 
Jozef Májsky
  Škodca hlaváčika jarného na strednom Považí neustupuje str. 76
  V oblasti severného rozšírenia hlaváčika jarného (Adonis vernalis) na Slovensku, v okolí tzv. Beckovskej brány, sa rozšíril na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia jeho škodca, liskavka Entomoscelis sacra. Táto liskavka decimuje kvety hlaváčika s nezmenenou intenzitou dodnes.
 
Karol Bucsek, Dušan Čatloš, Dušan Galovič.
  Ocnogyna corsica (Rambur, 1832) (čeľaď Arctiidae) - korzický endemit str. 77
  V tomto čísle sa vypravíme za zaujímavými endemitmi z radu Lepidoptera na ostrov Korzika.
 
Oto Majzlan
  Vzdušná pasca - air-fotoeklektor str. 79
  V článku je predstavená jedna z metód štúdia hmyzu v korunách stromov pomocou vzdušnej pasce. Pomocou tejto pasce sa sledovala letová aktivita chrobákov a hlavne motýľa Cameraria ohridella v korunách stromov v lokalite neďaľeko Bratislavy. Prezentované sú aj niektoré výsledky, ako zoznam druhov chrobákov najdených v pasci a porovnanie letovej aktivity motýľa Cameraria ohridella v korunách stromov a pri zemi (študované prízemnou Malaiseho pascou).
 
Eduard Jendek
  Načo sú nám "typy", alebo "typový" neznamená "typický" str. 81
  Krátke zamyslenie sa nad významom typov.
 
Milan Zúbrik, Marek Turčáni
  Borovicové podkôrniky slnečných lokalít - lykožrút borovicový (Ips sexdentatus) a lykožrút vrcholcový (Ips acuminatus) str. 82
  Lykožrúty Ips sexdentatus a Ips acuminatus z čelade Scolytidae sú naši najvážnejší škodcovia borovíc Pinus silvestris a P. nigra. Dočítame sa o ich spôsobe života, ochrane proti nim, nájdeme tu množstvo fotografií požerkov, napadnutých lokalít...článok zaujme najmä lesohospodárov.
 
Milan Prekop
  Chov okáňa Dirphia avia (Lepidoptera: Saturnidae) str. 85
  Praktické skúsenosti z chovu tohto exotického okáňa v našich podmienkach pochádzajúceho z USA.
 
Dušan Žitňan
  Umelá potrava pre lišaja tabakového (Manduca sexta) str. 86
  Umelá potrava pre lišaja tabakového je náhradou prirodzenej potravy, vhodnou napríklad v zime, keď nie je dostupná živná rastlina. Húsenice tohto motýľa žerú v prírode listy zemiakov, paradajok a iných ľuľkovitých rastlín, ale aj tabakové listy. V článku je uvedený postup, ako takúto umelú potravu pre chovateľov motýľov pripraviť. Na tejto potrave by sa mohli úspešne vyvíjať aj niektoré naše druhy lišajov, napr. lišaj smrtkový (Acherontia atropos) a lišaj pupencový (Agrius convolvuli), ale aj polyfágne druhy, napr. mníška ve?kohlavá (Lymantria dispar), mora kapustová (Mamestra brassicae) a mnohé iné.
 
Pavol Prokop
  Lákajú pavúky hmyz? str. 87
  V posledných rokoch sa ukázalo, že aktivita niektorých druhov zdanlivo pasívnych pavúkov zrejme spožíva v ich aktívnom atrahovaní koristi. Urobilo sa niekoľko experimentov, ktoré sa pokúsili vyjasniť vplyv odrazu UV žiarenia (alebo farby) na úspešnosť lovu niektorých pavúkov.
 
Prílohy:
  V strednej časti časopisu: Atlas nášho hmyzu: Lepidoptera, Pieridae (dokončenie), spracoval Roland Štefanovič
Posledné dve strany obálky: výber detských výtvarných prác 3. ročníka súťaže Hmyz očami detí