Bibliografia:


Smutný, A. E., 1948: Lepidopterologický výskum Malej Fatry, Príroda 3, s. 14, 41, 64, Bratislava.