Acta entomologica bohemoslovaca (Praha - České Budějovice):
  1984: Lepidoptera. Faun. rec. from Czechoslovakia
  1986a: Lepidoptera. Faun. rec. from Czechoslovakia
  1986b: Lepidoptera. Faun. rec. from Czechoslovakia
Biológia (SAV, Bratislava):
  1960: Poznatky o rozšírení, ekológii a variabilite piadivky Baptria tibialis Esp.
  1978: Adela basella EV. eine neue Schmetterlingsart für Mitteleuropa aus dem Slovenský raj in der Slowakei (Lep., Incurvariidae).
  1980: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 1. Oligia strigilis L., O. latruncula D. et Sch., a O. versicolor Bkh. (Lep., Noctuidae)
  1981a: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 2. Oporinia dilutata D. et Sch., O. christyi Prout a O. autumnata Bkh. (Lep., Geometridae)
  1981b: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 3. Apotomis semifasciana HAW. a A. infida HEINR. (Lep., Tortricidae)
  1981c: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 4. Lomaspilis marginata L. a L. opis nigrita HEYD. ako nový druh pre strednú Európu (Lep., Geometridae)
  1981d: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 5. Celyphoides cespitanus HB. a C. flavipalpanus H. S. (Lep., Tortricidae)
  1981e: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 6. Abrostola trigemina H. S., A. triplasia L. a A. asclepiades DEN. et SCH. (Lep., Noctuidae)
  1982a: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 7. Dichrorampha plumbana Scop., D. sedatana Busck a D. aeratana P. et Mtc. (Lepidoptera, Tortricidae)
  1982b: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 8. Rhyacionia buoliana D. et Sch., a Rh. pinicolana Dbl. (Lepidoptera, Tortricidae)
  1983a: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 9. Ocnerostoma piniariellum Z. a O. friesei Svensson (Lepidoptera, Yponomeutidae)
  1983b: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 10. Zástupcovia skupiny Coleophora serratella L. (Lepidoptera, Coleophoridae)
  1983c: Einige Bemerkungen über den Wickler Dichrorampha cinerascens DANIL (Lepidoptera, Tortricidae)
  1984a: Revízia niektorých habituálne tažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR.
    Časť 11. Chloridea viriplaca (Hufn.) a Chl. maritima (Grasl.) ssp. bulgarica Draut. (Lepidoptera, Noctuidae)
  1984b: Poznámky k variabilite obaľovača Acleris ferrugana (DEN. et SCHIFF.).( Lepidoptera, Tortricidae )
  1985a: Cataplectica farreni Walsingham eine neue Schmetterlingsart für Mitteleuropa (Lep. Epermeniidae)
  1985b: Anthopila abhasica DANIL. (Lepidoptera, Choreutidae) neue Schmetterlingsart für Europa
  1986: Nálezy niekoľkých nových druhov motýľov (Lepidoptera) pre územie Slovenska
  1988a: Ďalšie nálezy nových druhov motýľov (Lepidoptera) pre územie Slovenska
  1988b: Druhová samostatnosť moličky Prays ruficeps HEIN. (Lepidoptera, Yponomeutidae: Praydinae)
  1988c: Správa o náleze pierkavca Emmelina jezonica MATSUMURA, 1931 na Slovensku (Lepidoptera, Pterophoridae)
  1989: Kritické poznámky k dvojici piadiviek Scotopteryx mucronata SC. a S. luridata HUFN.
ECHO spravodajca štátnej ochrany prírody (tlač. centr. SZOPK Spišská Nová Ves):
  1989a: Chceme zveľadiť populáciu jasoňa červenookého?
  1989b: História dvoch významných nálezov motýlov.
  1990a: Drobnosti o motýlej faune Slovenského raja.
  1990b: Prisťahovalec, či len dočasný návštevník?
EKO Panoráma (tlačové centrum SZOPK Spišská Nová Ves):
  1994: Stala som sa svetoznámou. Klenoty Spiša.
Entomofauna carpatica (SES, Bratislava):
  1996a: Nálezy zriedkavých motýľov na Slovensku.
  1996b: Príspevok k poznaniu rozšírenia mlynárika Leptidea reali Reiss. na Slovensku.
  1997: Dalšie nálezy zriedkavých druhov motýľov na Slovensku (spoluautor J. Ošust).
Entomologické problémy (Bratislava):
  1962: Dodatky k prieskumu motýľov Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi.
  1966: Dalšie nálezy motýľov z oblasti Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi.
  1972: Verzeichnis der Falterarten aus dem Naturschutzgebiet Slovenský raj und der Umgebung
    von Spišská Nová Ves (Ergebnisse der Erforschung aus den Jahren 1945 - 1969 ).
  1975: Leptidea morsei Major Grd. - významný element motýlej fauny Slovenského raja (Lep., Pieridae).
  1976: Dodatok k zoznamu motýlej fauny Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi
    za roky 1972 - 1973. (spoluautor J. Petrašovic).
  1977: Doplnky k Prodromu lepidopter Slovenska.
  1979: Náčrt rozvoja faunistiky lepidopter Slovenska z hľadiska nálezov nových druhov pre územie.
  1992a: Nové druhy motýľov pre oblasť Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi
    z rokov 1989 - 1991. (spoluautor Z. Tokár).
  1992b: Motýle pobrežného pásma vodnej nádrže Veľká Domaša. (spoluautor J. Petrašovic).
Entomologický Zpravodaj (Ostrava Poruba)
  1984a: Prevody do novej nomenklatúry a systematiky motýľov.
  1984b: Prevody do novej nomenklatúry a systematiky motýľov (1. pokračovanie)
  1985a: Niektoré nutné korekcie v podčeľadi Crambinae (Lepidoptera, Pyralidae)
  1985b: Doplnky a korekcie k bionomickým údajom v PLS (Hrubý, 1964). 1. časť. Pyraustinae
  1985c: Doplnky a korekcie k bionomickým údajom v Prodrome lepidopter Slovenska (Hrubý, 1964). 2. časť
  1985d: Doplnky a korekcie k bionomickým údajom v Prodrome lepidopter Slovenska (Hrubý, 1964 ). 3. časť
  1985e: Prevody do novej nomenklatúry a systematiky motýľov (2. pokračovanie)
  1985f: Prevody do novej nomenklatúry a systematiky motýľov (3. pokračovanie)
  1986: Prevody do novej nomenklatúry a systematiky motýľov (Dokončenie)
  1987a: Doplnky a korekcie k bionomickým údajom v Prodrome lepidopter Slovenska (Hrubý, 1964 ). 4. časť.
    Micropterigidae, Hepialidae, Nepticulidae, Tischeriidae a Heliozelidae.
  1987b: Doplnky a korekcie k bionomickým údajom v Prodrome lepidopter Slovenska (Hrubý, 1964). 5. časť.
    Tineidae
  1988: Faunistické a taxonomické drobnosti o motýľoch Slovenska
Gardénia (Bratislava)
  1991: Môže zber motýľov ohrozovať prírodu?
Juxta Danubium (Komárno)
  1989: Zoznam motýľov zistených alebo očakávaných na Slovensku. (spoluautori J. Patočka, G. Pastorális)
Natura carpatica (Zborník košického múzea, Košice):
  1996: Nové druhy motýľov pre Národný park Slovenský raj a okolie Spišskej Novej Vsi z rokov 1994 - 1995
  1999: Nové druhy motýľov (Lepidoptera) pre Národný park Slovenský raj a okolie Spišskej Novej Vsi z rokov 1996 - 1998.
    (spoluautor J. Ošust)
Ochrana fauny (Bratislava)
  1970: Vplyv pásmovej inverzie na druhové zloženie motýľov v Slovenskom raji
  1971: Ochrana jasoňa červenookého (Parnassius apollo L.) v Slovenskom raji
  1972: Nové druhy motýľov pre chránenú krajinnú oblast Slovenský raj a okolie Spišskej Novej Vsi z rokov 1970 - 1971
    (spoluautor J. Petrašovic)
Ochrana prírody (Zborník liptovského múzea, Liptovský Mikuláš)
  1995: Mapovanie ohrozených alebo inak významných druhov motýľov na Slovensku.
Ochrana Prírody (Praha)
  1953: Motýle Slovenského raja
Organizačné centrum SZOPK (Spišská Nová Ves)
  1995: Zoznam motýľov Slovenska, Verzeichnis der Falterarten der Slowakei
    Checklist of the Lepidoptera species in Slovakia. (spoluautor G. Pastorális)
Pamiatky Príroda (Bratislava)
  1975: Zaujímavá zbierka motýľov z roku 1814
  1977: Pre záchranu lokalít ohrozených druhov motýľov v Slovenskom raji
Príroda (MS Martin)
  1948a: Zimní nájomníci v našich obydliach
  1948b: Pôvodný typ aj u nás v zániku
  1949a: Ako chodí hmyz
  1949b: Spomienky na prvý lov v Spišskej Novej Vsi
  1950a: Obrázok na hádanie
  1950b: Motýle v pokoji
Pulsatilla (Spišská Nová Ves)
  1981: K druhovej ochrane rastlín v Slovenskom raji z iného aspektu
  1983: Bibliografia o motýľoch Spišskonovoveského okresu
SAV (Veda Bratislava)
  1960: Motýle Slovenska, Oblast Slovenského raja
  1975: Ferianc, O. (ed.): Slovenské mená hmyzu. (člen autorského kolektívu)
  1988: Dodatky k Prodromu Lepidopter Slovenska. 1. zväzok (spoluautor I. Okáli)
  1989a: Dodatky k Prodromu Lepidopter Slovenska. 2. zväzok (spoluautor I. Okáli)
  1989b: Dodatky k Prodromu Lepidopter Slovenska. 3. zväzok (spoluautor I. Okáli)
Slovenský raj, Spravodaj (Spišská Nová Ves)
  1969a: Slovenský raj a motýlia fauna
  1969b: Výskyt niektorých pozoruhodných vysokohorských druhov motýľov v Slovenskom raji
  1971a: Vzácni hostia z oblasti Stredozemného mora v Slovenskom raji
  1971b: Nové Microlepidoptera pre motýliu faunu Slovenska zo Slovenského raja za roky 1970 - 1971
Spiš (Zborník Spišská Nová Ves)
  1973: Nové druhy motýľov (Lepidoptera) z oblasti Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi
Spišské hlasy (Nové hlasy)
  1968: Slovenský raj inými očami
  1975: Pestovateľom ďateliny a repy do pozornosti
  1992a: Venujte mi, prosím, troška ochranárskej pozornosti. Klenoty Spiša.
  1992b: Všimli si nás už aj ochranári. Klenoty Spiša.
Spravodajca ochrany prírody okresu Spišská Nová Ves
  1983: Prírodná bibliografia okresu Spišská Nová ves a CHKO Slovenský raj
    Motýle Lepidoptera do r. 1982 (1. časť)
  1984: Prírodná bibliografia okresu Spišská Nová ves a CHKO Slovenský raj
    Motýle Lepidoptera do r. 1982 (2. časť)
  1985: Dodatky a pokračovanie k bibliografii o motýľoch okresu Spišská Nová Ves a CHKO Slovenský raj
Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti (SES Bratislava)
  1989a: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v období rokov 1985 - 1988. 1. a 2. časť
  1989b: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v období rokov 1985 - 1988. 3. a 4. časť
  1989c: Súhrn ďalších poznatkov z bionómie motýľov Slovenska. 1.časť
  1990a: Súhrn ďalších poznatkov z bionómie motýľov Slovenska. 2. a 3. časť
  1990b: Prírastky motýľej fauny na Slovensku v roku 1989
  1990c: Súhrn ďalších poznatkov z bionómie motýľov Slovenska. 4. a 5. časť
  1990d: Súhrn ďalších poznatkov z bionómie motýľov Slovenska. 6. časť
  1990e: Súhrn ďalších poznatkov z bionómie motýľov Slovenska. 7. časť
  1991a: O výkyvoch početnosti niektorých významnejších druhov motýľov v širšej oblasti Slovenského raja
  1991b: Súhrn ďalších poznatkov z bionómie motýľov Slovenska. 8. časť
  1991c: Súhrn ďalších poznatkov z bionómie motýľov Slovenska. 9. a 10. časť
  1991d: Prírastky motýľej fauny na Slovensku v roku 1990
  1992a: Lepidoptera. Faunistické správy. (spoluautori F. Kuraj, J. Ošust)
  1992b: Prírastky motýľej fauny na Slovensku v roku 1991
  1992c: Návrh na slovenské názvy čeľadí a rodov motýľej fauny Slovenska
  1993: Prírastky motýľej fauny na Slovensku v roku 1992
  1994: Prírastky motýľej fauny na Slovensku v roku 1993
Stapfia (Linz a. Donau)
  1988: Ancylis sepusiensis sp. n. ein neuer Wickler aus der Ostslowakei (Lepidoptera, Tortricidae)
Zborník Slovenského národného múzea (Bratislava)
  1989: Lepidoptera - rašelinište Rudné u Suché Hory. (spoluautor M. Janovský)
Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach
  1976a: Faunisticko bionomické poznámky o piadivke Boarmia maculata Staudinger ssp. bastelbergeri Hirschke
    (Lepidoptera, Geometridae)
  1976b: Dodatok k zoznamu motýľej fauny Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi za roky 1974 - 1975
    (spoluautor J. Petrašovic)
  1976c: Správa o ďalších nálezoch významnejších druhov motýľov v Slovenskom raji a v okolí Spišskej Novej Vsi
  1979: Výsledky faunistického a ekologicko - bionomického výskumu motýľov v Slovenskom raji a v okolí
    Spišskej Novej Vsi v rokoch 1976 - 1977
  1981: Príspevok k faunistike tzv. drobných motýľov (Microlepidoptera) východného Slovenska s osobitným zreteľom na ich bionómiu
  1983: Výsledky faunistického a ekologicko - bionomického výskumu motýľov v Slovenskom raji a v okolí
    Spišskej Novej Vsi v rokoch 1978 - 1980
  1984: Záverečný príspevok o faunistickom a ekologicko - bionomickom výskume motýľov v Slovenskom raji a okolí
    Spišskej Novej Vsi
  1986: Nové nálezy motýľov z oblasti Slovenského raja. (spoluautor Z. Tokár)
  1987: Katalóg motýľov východného Slovenska. I. časť. (Príloha Zborníka)
  1988: Katalóg motýľov východného Slovenska. II. časť
  1989a: Katalóg motýľov východného Slovenska. 2. pokračovanie
  1989b: Nové nálezy motýľov v oblasti Slovenského raja z rokov 1986 - 1988 (spoluautor Z. Tokár)
  1995: Nové druhy motýľov pre oblast Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi z rokov 1992 - 1993. (spoluautori Z. Tokár a J. Ošust)
Zelené ECHO (Spišská Nová Ves)
  1993: Krompašsko - rudnianský paradox
Zprávy Čsl. společnosti entomologické pri ČSAV (Praha)
  1972a: Nové druhy Microlepidopter pre Slovensko z oblasti Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi z rokov 1970 - 1971
  1972b: Výskyt modráčika Cupido sebrus Boisd. v okolí Spišskej Novej Vsi (Lep., Lycaenidae)
  1974: Nové druhy motýľov (Lepidoptera) pre Slovensko z východnej časťi SSR. (spoluautor J. Petrašovic)
  1976: Hromadný výskyt vijačky repnej (Lox. sticticalis L.) na Spiši na Slovensku (Lepidoptera, Pyralidae)
  1977: Poznámky k Prodromu lepidopter Slovenska (Hrubý, 1964)
  1980: K bionómii rúrkovčeka Coleophora spiraeella REBEL, 1916 (Lepidoptera, Coleophoridae)
  1981a: Niekoľko korekcií v čeľadi Coleophoridae v Hrubého Prodromu lepidopter Slovenska (1964)
  1981b: Prehľad nových a pozoruhodných druhov motýľov zo Slovenska z rokov 1973 - 1977. (spoluautor M. Janovský)
  1985: Dalšie poznámky a doplnky k Prodromu lepidopter Slovenska (Hrubý, 1964)
  1989: Zoznam motýľov (Lepidoptera) zistených alebo očakávaných lepidopter. (spoluautor J. Patočka)
Ziva (Praha)
  1956: Užitočná húsenica - Thalpochares communimacula Hb.
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny + BAMBOW Spišská Nová Ves
  2000: Slovenské mená motýľov. 179pp.
Tituly a rozsah (počet strán) prác s osobitným určením
  1979: Súpis motýľov Chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj a okolia Spišskej Novej Vsi s osobitným zreťeľom na faunistický a
    ochranársky významné druhy. 195 pp. (Vyhotovený pre potreby Správy CHKO Slovenský raj)
  1984: Motýlia fauna Slovenského raja. 9. str. Prednáška na seminári o Slovenskom raji
  1991: Sprievodca k zbierke motýľov. I. časť: Microlepidoptera 249 str. (Vyhotovený pre potreby Vlastivedného múza v Spišskej Novej Vsi)
  1993: Die Falter - Fauna des Nationalparks Slovenský raj (Slowakisches Paradies). 177 str.
    (Ako propagačný materiál venovaný Správe NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi)
  1997: Kategorizácia motýľov Národného parku Slovenský raj podľa IVCN pre Červené zoznamy. 52 strán
    (Spracované pre potreby Správy NP Slovenský raj)
  1998: Motýlia fauna katastrálnych území Dobšinej, Dediniek a Stratenej. (Výsledky výskumu z rokov 1928 - 1997 ). 154 str. (Dar rodnému mestu)
  1999: Motýlia fauna Národného parku Slovenský raj. 225 str. (Dokumentačný príspevok pre potreby Správy NP Slovenský raj)