Obsah č. 13

Karol Kříž
  Kto bol...? Anton Emil Smutný (1918 - 1989), str. 2
  Menej známy, ale významný amatérsky entomológ - lepidopterológ zo žilinskej oblasti a aktívny člen Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV v rokoch 1958 - 1970. Známy je hlavne ako jeden zo zakladateľov prvej Slovenskej entomologickej spoločnosti v žiline v období rokov druhej svetovej vojny..
 
Jozef Májsky, Vladimír Janský
  Lyristes plebejus a Cicada orni - dve znovuobjavené cikády v Tematínskych vrchoch, str. 5
  Tematínske vrchy, ako súčasť Považského Inovca, predstavujú jedno z najvýznamnejších xerotermných území na západnom Slovensku. Z tejto oblasti pochádzajú aj dva významné nálezy veľkých cikád...
 
Rudolf Gabzdil
  Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1761), str. 7
  Skôr ako vyletia prvé včely, môžme nájsť medzi zvyškami snehových jazykov nádherných chrobákov čeľade májkovitých (Meloidae), ktorých vývin je viazaný na iný hmyz. Vzhľadom ku skrytému spôsobu života, ako aj z dôvodu špecifického vývinu imág stretávame sa s týmito chrobákmi iba sporadicky...
 
Jiří Hroník , Petr Kalač
  Na Borneu - II., str. 8
  Na další lokalitu v Batu Punggulu se plavíme po řece v dlouhé, přesto však stabilní lodi. Má jednu vadu: silnĕ do ní teče a plechovým talířem je nutno vodu neustále vyšplouchávat. Jsme na kalné tropické řece, chatrče kolem ní jsou vĕtšinou polorozpadlé, opuštĕné a postupnĕ mizí, prales se stává opravdovým pralesem: je divoký, neprostupný...
 
Oto Majzlan
  Odišiel koleopterológ Prof. Ladislav Korbel str. 15
  Spomienka na Prof. Ladislava Korbela...
 
Oto Majzlan a Peter Fedor
  čo všetko lieta vo vzduchu, str. 16
  Sledovať tzv. vzdušný planktón bolo túžbou najmä entomológov. Používajú sa teplovzdušné balóny, vysunuté plošiny, konštrukcie okolo stromov, postreky insekticídmi z vrtuľníka a pod...
 
Radomír Blažek
  Variabilita hmyzu I., str. 17, str. 17
  Tento príspevok je prvým z monotematickej série článkov, ktoré sa zaoberajú doteraz nesledovaným štatistickým hodnotením početnosti výskytu jednotlivých foriem druhov motýľov, a za podpory dostupnej literatúry týkajúcej sa teórie farebnosti a možností chemických zmien pri histolýze v kukle, tiež hypotetickým vysvetľovaním vybraných javov. Sú tu uvedené stručné informácie, dávajúce však dostatočný prehľad o výsledkoch chemického ovplyvnenia procesu premeny...
 
Roland Štefanovič, Milan Štrba
  Chov spriadača Creatonotus transiens (Lepidoptera: Arctiidae), str. 21
  Spriadač Creatonotus transiens (WALKER, 1855) patrí medzi veľmi hojné a mimoriadne rozšírené druhy motýľov. Vyskytuje sa od Afganistanu až po Japonsko, na juh zasahuje až do Malajzie a Indonézie...
 
Ondrej Šauša
  Entomologické dni 2006, Tornaľa, str. 23
  V dňoch 25.-28. mája 2006 sa uskutočnili tradičné Entomologické dni 2006, organizované Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV a Okresným úradom žP v Revúcej. Cieľom bol entomologický prieskum vybraných lokalít Bodvianskej pahorkatiny a okolia Tornale...