V každom čísle nášho časopisu Vám ponúkame Atlas našho hmyzu. Vo forme prehľadných tabuliek v ňom uverejňujeme
na pokračovanie zástupcov našej entomofauny.