Na systéme kontaktu redakcie a vydavateľa sa pracuje. V pláne je komfortnejší systém pomocou formuláru a takisto kniha hostí, kde budete môcť vyjadriť Vaše návrhy, pripomienky a želania.
V tejto dobe je možné kontaktovať cez mail: redakcia@hmyzmagazin.sk