Na systéme objednávania cez internet sa pracuje. V tejto dobe je moľné objednáva» cez mail: sausa@r3.roburnet.sk